Illustration

   Про нас
   ——

   Факультет електроніки і комп’ютерних технологій Львівського національного університету імені Івана Франка за підтримки Львівського ІТ-Кластеру розпочинає у 2019 році підготовку студентів зі спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення”.

   Це найбільш затребувана спеціальність на ринку фахівців ІТ індустрії. В рамках цієї спеціальності відкриваються дві освітні програми підготовки бакалаврів:

    Інженерія програмного забезпечення систем наук про дані та штучного інтелекту DS and AI System Software Engineering 
    Інженерія програмного забезпечення вбудованих систем Embedded System Software Engineering

   Освітню програму розроблено на основі найкращих світових програм підготовки ІТ-фахівців, рекомендацій ACM та IEEE. Основним завданням цієї програми є підготовка розробників програмного забезпечення з використанням сучасних інформаційних технологій, які здатні поєднувати самостійну реалізацію складних ІТ проектів з навичками командної роботи.
   Особливістю освітньої програми є якісна фундаментальна підготовка з базових математичних дисциплін, вивчення сучасних ІТ технологій, практична підготовка безпосередньо на ІТ компаніях. Ці особливості програми забезпечує постійна співпраця з ІТ компаніями щодо розвитку освітніх програм, поглиблена підготовка з сучасних технологій проектування, розробки та супроводу програмних продуктів, зокрема DS, AI, IoT, формування здатності випускників до швидкої інтеграції в ІТ компаніях. 

   Дізнайтесь умови вступу зараз!——

   Про програму
   ——

   Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення

   Форма навчання: денна

   Освітній рівень: бакалавр

   Спеціалізації:

    Інженерія програмного забезпечення систем наук про дані та штучного інтелекту DS and AI Systems Software Engineering 
    Інженерія програмного забезпечення вбудованих систем Embedded Systems Software Engineering
   Illustration

   Мета програми - підготовка фахівців, здатних:

    Застосувати математичні основи, алгоритмічні принципи в моделюванні, проектуванні, розробці та супроводі програмних систем; застосування теоретичних і практичних методів інженерії програмування за допомогою використання засобів перевірки специфікацій об’єктів програмування шляхом їх верифікації, валідації та тестування; володіння інструментами послідовного трансформування специфікацій до результуючого коду; інженерія оцінки і сертифікації різних показників якості (надійності, продуктивності, ефективності тощо) виготовленого програмного продукту;
    Ставити виробничі завдання щодо розробки, забезпечення якості впровадження та супроводження програмних засобів, знаходити раціональні методи та засоби їх розв’язку, вирішувати найбільш складні з них, забезпечувати сталий розвиток ІТ компаній щодо якості процесів та результатів розробки програмного забезпечення;

   Переваги програми:

   Навчальна практика з проектної роботи, виробнича практика в ІТ компаніях, зимові та літні школи з програмування та професійної англійської мови, командна робота з виконання ІТ-проектів, формування Soft Skills.

   Company picture

   Що ж таке “Програмна інженерія”——

   Інженерія програмного забезпечення - це інженерна дисципліна, яка пов'язана зі всіма аспектами виробництва програмного забезпечення від початкових стадій створення специфікації до підтримки системи після здачі в експлуатацію.

   Програмна інженерія може бути розділена на такі дисципліни: Вимоги: виявлення, аналіз, специфікація, перевірка вимог.Проектування: процес визначення архітектури, складу компонентів, інтерфейсів та інших характеристик до системи.Конструювання: кодування, модульне та інтеграційне тестування, відлагодження. Тестування: перевірка поведінки системи на відповідність до специфікації, пошук дефектів. Супровід програмного забезпечення: поліпшення, оптимізація системи та процесів роботи з нею після вводу до експлуатації.Конфігураційне керування: систематизує зміни до системи, що роблять розробники в процесі розробки та супроводу. Попереджують небажані та непередбачені ефекти. Менеджмент: застосування методів та практик менеджменту для керування учасниками процесу розробки ПЗ. Цикл розробки ПЗ: визначення, реалізація, оцінювання, вимірювання, керування та покращення циклу розробки ПЗ як такого.Інструменти комп'ютерних наук: різні комп'ютерні системи що допомагають та дають змогу проводити процес розробки. Якість програмного забезпечення: відповідність програмного продукту вимогам.

   Читати далi